Θεμα

Ποιο είναι το όριο αντοχής των υλικών;
Τι θα συμβεί αν το φθάσουμε ή αν το ξεπεράσουμε;
Μέσα σε ένα περιβάλλον δυσμενούς φόρτισης έχουμε στρέψη; κάμψη; παραμόρφωση; θλίψη;
Μέσα σε ένα περιβάλλον ισχυρής πίεσης ποιο είναι το όριο ελαστικότητας;