Σχεδιαστε ελευθερα!

10/11/2012

Aπό τις 18:30 και μετά στο δωμάτιο 17 (Ελληνική Εταιρία Μελέτης Αντιμετώπισης AIDS) στον 2ο όροφο του Φεστιβάλ μπορείτε να σχεδιάσετε ελεύθερα στις λευκές επιφάνειες που θα συναντήσετε με βάση το θέμα του δωματίου...