Τυπος

31 ολοσέλιδες αναφορές (Βήμα, Ελευθεροτυπία, Ελεύθερος Τύπος, Καθημερινή, Αδέσμευτος Τύπος, Επενδυτής, Εξουσία, Απογευματινή, Ακρόπολις)
8 ημισέλιδες αναφορές (Ελευθεροτυπία, Νέα, Αυγή, Λόγος, Αυριανή, Βραδινή)
4 αναφορές του 1/3 σελίδας (Ελευθεροτυπία, Ελεύθερος Τύπος, Απογευματινή, Όνομα)