Μουσικη

Μουσικη

Απευθείας Σύνδεση
Atria
Low Gravity
Engine V
(Οι συναυλίες των παραπάνω συγκροτημάτων, που ήταν προγραμματισμένες για τις 2 πρώτες ημέρες του Φεστιβάλ, δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω δυνατής βροχής. Οι μουσικοί και το κοινό «αποζημιώθηκαν» με την εμφάνισή τους την επόμενη χρονιά)