Μουσικη

 
Οργάνωση-συντονισμός: Αλέξης Καλοφωλιάς
Μουσικη

Lyrae Cantus
Αιθήρ
X Land
Fil Barry and Drums of Passion
Coti K
DJ Lo-Fi
Deus Ex Machina
Σοφία Νοητή
Money Jungle
Τετράγωνο 19
ΙΟΝ
Rocking Bones
Teenage Angst
Joy
Terminal Curve
Super Blast!
Ουγκ!!!