Κινηματογραφος - Video

Osvaldo Cavandoli
Κινηματογραφος / Video

Ελληνικά κινούμενα σχέδια: Ιορδάνης Ανανιάδης, Δημήτρης Καραθανάσης, Γιώργος Μπαγανάς, Αλέκος Παπαδάτος.
Ιταλικά κινούμενα σχέδια (σε επιμέλεια του Ferruccio Giromini): Bruno Bozzetto, Osvaldo Cavandoli, Giannini & Luzzati